Archives

בקובץ הפרשנות לפקודה של מס הכנסה (החב"ק) נקבע לעניין זה:

6.4.1 היבט המעביד

6.4.1 היבט המעביד מתנה בסכום סביר שקיבל עובד ממעבידו לא תיחשב כהכנסת עבודה, אם ניתנה לרגל אירוע אישי כגון נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו' כאמת מידה מנחה לסכום סביר, יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה. נכון לשנת 2023 הסכום הינו 230 ש"ח לאדם לשנה אם ניתן בישראל, ו-15$ לאדם לשנה […]