Archives

7.3.3 החלטת מיסוי 4586/12 – שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות- החלטת מיסוי שלא בהסכם

7.3.3     החלטת מיסוי 4586/12 – שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות – החלטת מיסוי שלא בהסכם עובדות: (א)   חברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ, מעסיקה טכנאי שירות (להלן: "הטכנאים") המטפלים באלפי לקוחות. (ב)        השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. (ג)         בכל יום, כ-10% מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העובדה. הבקשה: […]