Archives

23.8.4 ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא

23.8.4 ע"מ 49444-01-13 ג'יטקו בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא ביום 06.06.2017 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חברת ג'יטקו בע"מ (להלן: "ג'יטקו"). העובדות: בשנת 2006, חברת מיקרוסופט רכשה את כל מניותיה של ג'יטקו בתמורה ל-90 מ' דולר ארה"ב, בהתאם להסכם מכירה בין השתיים. באותה העת, גי'טקו הייתה חברת סטארט-אפ, בתחילת דרכה, […]