Archives

22.4.1 סוגי נאמנויות כפי שהוגדרו בפקודה

22.4.1  סוגי נאמנויות כפי שהוגדרו בפקודה הסדרי המס נקבעו בהתאם לסיווג הנאמנות, כמפורט להלן: נאמנות תושבי ישראל; נאמנות נהנה תושב ישראל הכוללת: 2.1      נאמנות קרובים; 2.2      נאמנות שאינה קרובים; נאמנות תושבי חוץ; נאמנות נהנה תושב חוץ; נאמנות על פי צוואה.

22.4.2 אירועי המס הפוטנציאליים בחיי הנאמנות

22.4.2  אירועי המס הפוטנציאליים בחיי הנאמנות ישנם מספר "אירועי מס" פוטנציאליים בחיי הנאמנות הדורשים התייחסות, כמפורט להלן: מועד ההקניה לנאמנות; מועד צמיחת הרווחים; מועד חלוקת הרווחים ו/או הנכסים; פירוק ו/או סיום חיי הנאמנות.