Archives

1.9.2 קביעת תושבות בביטוח לאומי- ב"ל 56483-05-18

1.9.2 קביעת תושבות בביטוח לאומי- ב"ל 56483-05-18 בני זוג תושבי ישראל (אב המשפחה הינו אזרח אמרקאי מלידה) ושני ילדיהם עזבו את ישראל לטובת לימודים בארה"ב ביוני 2016 (להלן: "התובעים"). במהלך שהותם בארה"ב נולד ילדם השלישי. במועד עזיבתם מילאו התובעים שאלות של המוסד לביטוח לאומי ולא ציינו כי הם מבקשים לנתק את תושבותם והצהירו כי הם […]