Archives

1.7.4 ניכוי מס במקור מנקודות זכות לסוחרים/משַווקים – ע"מ 35834-07-12 , עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' פקיד שומה רמלה

1.7.4 ניכוי מס במקור מנקודות זכות לסוחרים/משַווקים – ע"מ 35834-07-12 , עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' פקיד שומה רמלה המערערת הייתה נותנת למשווקים נקודות זכות אותן הם היו צוברים בגין רכישותיהם מהמערערת, כאשר נקודות אלו היו ניתנות להמרה לכסף (שיק מזומן) או לשווה כסף (נסיעות לחו"ל, רכישות רכב וכו'). המערערת הייתה מפיקה חשבוניות למשווקים […]