Archives

1.7.2 השכרת דירות כהכנסה מעסק- ע"מ 93-14-93479 ארביב נ' מדינת ישראל

1.7.2 השכרת דירות כהכנסה מעסק- ע"מ 93-14-93479 ארביב נ' מדינת ישראל בבעלות המערער ומשפחתו לפחות עשרה נכסי נדל"ן. רובן פוצלו ליחידות דיור קטנות (סה"כ עשרות במספר). למערער היו שישה ילדים וחלק מהדירות היו רשומות על שמם לצורך קבלת הפטור על הכנסות משכירות. המערער היה בעל עסק להתקנת דודי שמש והיה בעל ניסיון בעבודות בתחום האינסטלציה […]