Archives

1.6.3 רכישת בית המיועד להריסה יחשב לבית למגורים – ו"ע 6584-05-21 דביר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז

1.6.3 רכישת בית המיועד להריסה יחשב לבית למגורים – ו"ע 6584-05-21 דביר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז ביום 21 בפברואר 2023, ניתן פסק הדין על ידי ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד בקשר לשאלה האם רכישת בית להריסה יחשב לדירת מגורים בכל הנוגע למס רכישה. בני הזוג מוטי […]