Archives

1.6.2 תמורה עתידית נוספת במכירת מקרקעין – ו"ע 1235-01-21 בני לן ביתא (החרוב) בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל

1.6.2 תמורה עתידית נוספת במכירת מקרקעין – ו"ע 1235-01-21 בני לן ביתא (החרוב) בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ביום 15 בנובמבר 2022 ניתן פסק הדין של ועדת הערר מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין בני לן ביתא (החרוב) בע"מ ונמדר בתים בע"מ (להלן: "העוררות"). בחודש מאי 2019 נחתם הסכם למכירת זכויות חכירה […]