Archives

1.1. פקיעת תוקפן של הטבות המס לתמ"א 38 – הודעת רשות המיסים:

1.13 מיסוי היחיד   חישובי מס הכנסה בשנת המס 2020     תקרות ההכנסה ושיעורי המס בשנת המס 2020   א. הכנסות מיגיעה אישית   שיעור מס הכנסה שקל חדש הכנסה מצטברת שקל חדש מס מצטבר שקל חדש הכנסה חודשית שקל חדש 10% עד    75,960    75,960 7,596 עד     6,330   14%         32,999       הבאים 108,960 […]

1.3 מחיר העסקה לצורכי מע"מ במכירת רכבים משומשים

1.3 מחיר העסקה לצורכי מע"מ במכירת רכבים משומשים הוראות פרשנות 1/2020 שפורסמה על ידי רשות המסים בנושא "אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש" ("ההוראה") מבהירה את עמדת הרשות בעניין מחיר העסקה בעסקת תיווך ובקנייה ומכירה של רכב משומש (רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש) על פי הוראות חוק […]