Archives

1.11.2 פס"ד טריידמטיקס (ע"מ 14338-02-15)

1.11.2 פס"ד טריידמטיקס (ע"מ 14338-02-15) המערערת פיתחה תוכנה לשימוש בשוקי ההון. התוכנה נועדה לסייע בביצוע עסקאות בתדירות גבוהה ובניהול וגידור סיכוני מסחר. המערערת מונתה כ"עושה שוק" בבורסה לני"ע בת"א. כעושה שוק, תפקידה של המערערת היה להתמיד בהזרמת פקודות קנייה ומכירה לאופציות על מניות הנסחרות בבורסה. בפעילותה כעושה שוק השתמשה המערערת בתוכנה שהיא עצמה פיתחה. לדברי […]