Archives

2.21 נקודות זיכוי בעד ילדים

2.21      נקודות זיכוי בעד ילדים להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר ניתנו לאמהות ואבות בהתאם למצב המשפחתי ע"פ תוכנית נטו משפחה נכון לשנים 2017-2021 מצב משפחתי מספר נקודות זיכוי §      גבר ללא ילדים 2.25 §      אישה ללא ילדים 2.75 §      נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים §      נער בגיל 16-18 […]