Archives

בהכנת מדריך המס "היערכות במסים" השתתפו:

  בהכנת מדריך המס "היערכות במסים" השתתפו:  שותף, מנהל מחלקת המסים יגאל רופא, רו"ח  עובדי מחלקת המסים:  אסף בהר, רו"ח (עו"ד) בת אל אזים טאס, רו"ח ווליאם יוחנן לביא, רו"ח (אנגליה ווילס) יגאל מנשרוב, רו"ח יעקב ברשטיין, רו"ח (עו"ד) מוטי ישר, רו"ח סמי יונה, רו"ח רונית עזר שי מויאל, שותף, עו"ד חן לפושינסקי  רותם פליקס […]