מדריך היערכות במסים

 

9.8       מסירת הודעות בנוגע לנאמנויות

במסגרת תיקון 165 לפקודה אשר פורסם ביום 11.6.2008, תוקנו באופן מהותי סעיפי ההודעות, ההצהרות והדיווחים הרלוונטיים לנאמנויות.

בהקשר זה ראה פרק 22 למדריך המס.