מדריך היערכות במסים

9.33   פרסום הסדרי כופר

ביום 23.9.2008 נתקבלה, בניגוד לעמדת רשות המסים, החלטה בבית המשפט העליון (עע"ם 398/07) כי על רשות המיסים לפרסם מעתה ואילך (לגבי בקשות לכופר שהוגשו לאחר פרסום פס"ד) את שמות הנישומים אשר הגיעו להסדר כופר עם הרשות.

מטרת הסדרי הכופר לאפשר לנישומים החשודים בעבירות מס לשלם סכום נכבד של כסף בתמורה לכך שלא ינקטו נגדם בהליכים פלילים. עד עתה נהגה רשות המיסים לפרסם בפומבי פרטים הנוגעים להליך הכופר עצמו לדוגמת: מקצועו של החשוד, סעיף העבירה, היקף העבירה וכדומה, למעט שם ופרטים מזהים נוספים של אותו הנישום.

עתה על הנישומים והמייצגים אותם לדעת כי חתימתם על "הסכם כופר" מהווה את הסכמתם לפרסום שמם ופרטי העבירות שלכאורה בוצעו על-ידם.