מדריך היערכות במסים

9.30  העלאת טענת מניעות כנגד רשות המסים

עמ"ש 230/98 חברה לבניין מריו לזניק בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין – אזור ת"א

בערר זה נדונה, בין היתר, הסוגיה האם הוראה מקצועית, המפורסמת בקובץ ההוראות המקצועיות של רשות המסים, התקפה ביום ביצוע עסקה פלונית, וקובעת עמדה פרשנית, הפועלת לטובת הצדדים לעסקה, מונעת ממנהל מיסוי מקרקעין לנקוט עמדה פרשנית הפוכה. ועדת הערר קבעה כי כל עמדה פרשנית אותה יקבע מנהל מס שבח אינה יכולה לחייב ערכאה שיפוטית כלשהי.

עוד קבעה ועדת הערר כי ניתן להעלות בהצלחה טענת מניעות כנגד רשות מסים מקום בו זו הביעה את עמדתה בתחום סמכותה, בפני נישום מסויים ביחס לתוצאות המס של עסקה מסויימת והיא מבקשת לחזור בה מעמדה זו לאחר שהנישום הסתמך עליה ושינה את מצבו לרעה.

לעומת זאת, קשה לקבל עמדה לפיה ניתן להעלות בהצלחה טענת מניעות כנגד רשות מסים על בסיס חוזר מקצועי פנימי כללי, שאינו מתייחס לעסקה ספציפית, שזו פרסמה והיא מבקשת להתנער ממנו. מכל מקום, על מנת להגיע למסקנה כי הרשות מנועה מלחזור בה גם במקרה השני הקשה יותר, סביר לדרוש עמידה קפדנית בתנאי הבסיס לטענת המניעות. אחד מתנאי בסיס אלה הינו הנחת תשתית ראייתית חדה וברורה כי הטוען את הטענה הסתמך על מצג של הרשות כלפיו.