מדריך היערכות במסים

 

9.28    נקיטת עמדה החייבת בדיווח           

ביום 9.12.2015, התקבל כאמור לעיל החוק בכנסת. במסגרת פרק ב' לחוק נקבעו הוראות המחייבות דיווח בעת נקיטת עמדה המנוגדת לעמדתה הרשמית של רשות המסים, כאשר נקיטת עמדה כאמור, מייצרת יתרון מס. הוראות החוק הנ"ל ביחס לנקיטת עמדה החייבת בדיווח, קובע הוראות הנוגעות, בעקיפין או במישרין, לחוקי המס המפורטים להלן:

  1. הפקודה.
  2. חוק מע"מ.
  3. חוק הבלו על הדלק, התשי"ח–1958.
  4. פקודת המכס.
  5. חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב–1952.

להלן נתייחס לעיקרי ההוראות הרלוונטיות ביחס לפקודה וחוק מע"מ. יצויין תחילה, בהצעת חוק ההסדרים 2015-2016, כללה אף התייחסות להוראות חוק מיסוי מקרקעין בהקשר זה, אך לבסוף הושלם הליך החקיקה מבלי שינויים בחוק האמור.