מדריך היערכות במסים

9.20.6 שידור והגשת טופס 6111

בשידור הדוח השנתי באופן מקוון, רצוי להתחיל בשידור טופס 6111 ובמסך האחרון לפני אישור הגשת הדוח השנתי, לציין שיש לראות בטופס 6111 ששודר כחלק מהדוח השנתי. במקרה של שידור  טופס 6111  לאחר הגשת הדוח השנתי, בתום תהליך השידור עליך להצהיר כי הנך מבקש לראות בשידור הטופס כחלק מהדוח השנתי שהוגש.  בשני המקרים אין צורך בהדפסת וצרוף הטופס. קליטת ואישור הגשת טופס 6111 מתבצעת באופן אוטומטי.