מדריך היערכות במסים

 

7.3.5   שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב – הודעתה של גב' מירי סביון

על פי הודעתה של גב' מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקרות ברשות המסים מיום 25 בינואר 2016, חישוב שווי השימוש ברכב, יש ויעשה אך ורק על פי תקנות שווי חדשות ו/או תקנות שווי שימוש, בהתאם למקרה (שייקבע בהתאם לשנת "העלייה" של הרכב על הכביש). כל חישוב אחר (למשל, באמצעות יומן ממוחשב לרכב), אינו מקובל על דעתה של רשות המסים, וכי נישום שנהג בדרך אחרת מזו הקבועה בדין (הן לצורך חישוב שווי השימוש והן לצורך חישוב הוצאות הרכב המותרות בניכוי), יטופל במסגרת ביקורת ניכויים.