מדריך היערכות במסים

7.3.3     החלטת מיסוי 4586/12 – שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות – החלטת מיסוי שלא בהסכם

  1. עובדות:

(א)   חברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ, מעסיקה טכנאי שירות (להלן: "הטכנאים") המטפלים באלפי לקוחות.

(ב)        השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע.

(ג)         בכל יום, כ-10% מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העובדה.

  1. הבקשה:

לטענת הטכנאים למעלה מ- 75% מהשימוש ברכב (על פי קילומטרים) הינו שימוש לצרכי מתן השירות, ולפיכך ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי השימוש הפרטי על פי חישוב פרטני לכל עובד. לפי החישוב המוצע ע"י המבקשים, שווי השימוש ברכב לעובד יהיה בהתאם לחלק היחסי מסך העלות הכוללת של השימוש ברכב, לפי יחס הנסיעות בפועל של אותו עובד מסך הנסיעות ברכב.

  1. החלטת המיסוי ותנאיה:

(א)   הבקשה נדחתה והובהר כי, יש לחייב את הטכנאים בשווי שימוש ברכב כאמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז- 1987.

(ב)    עוד הובהר כי, שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ובהתאם לרכב שהוצמד לעובד.

יש לציין שהחלטת המיסוי הינה החלטה שלא בהסכם.