מדריך היערכות במסים

6.4.2    היבט המעביד

הוצאות בגין מתנות כאמור, תותרנה בניכוי בידי המעביד בכפוף למגבלת הסכום הנקוב בתקנות, בשנת 2023 – 230 ש"ח לאדם לשנה אם ניתן בישראל, ו-15$ לאדם לשנה אם ניתן מחוץ לישראל. תקנה זו מגבילה התרת ניכוי בגין מתנות שנותן כל נישום במסגרת פעילותו העסקית, בין אם זו מתנה לגורמים חיצוניים, כגון; ספקים ולקוחות, ובין אם זאת מתנה לעובדים.

חבר בני-אדם שנתן מתנה לעובדו בסכום הגבוה מהנקוב בתקנה האמורה, יחויב במקדמה בשל ההוצאה העודפת בשיעור 45% כאשר מדובר בחברה, ובשיעור 90% אם מדובר בחבר בני-אדם שסעיף 3(ז) לפקודה חל עליו.

6.4.3  השתתפות המעביד בפעילות ועד עובדים

 • השתתפות מוגדרת לעובד

כאשר השתתפות המעביד נקבעת בגין כל עובד באופן ספציפי, כגון: שי לחגים, טיולים או מסיבות, מהווה סכום ההשתתפות הכנסת עבודה החייבת במס בידי כל עובד.

 • השתתפות כוללת לאירוע

כאשר השתתפות המעביד אינה מחושבת לפי מספר המשתתפים בפועל באותו אירוע, כגון: מסיבת סוף שנה, יום ספורט או חגיגת יובל, ולא ניתן לייחסה לעובד ספציפי, כאמור בסעיף 32(11) לפקודה, יש לראותה כהוצאה עודפת בידי המעביד.

ככל שמדובר בהוצאה שלפי טיבה אינה מיועדת להעניק טובת הנאה אישית לעובד, אלא מהווה "נוחות המעסיק", אזי ההוצאה תותר בניכוי למעסיק, ולגבי הוצאה שכזו גם אין צורך בזקיפת שווי לעובד. בהתאם לפסיקה (ע"א 545/59 "דן" אגודה שיתופית בע"מ, ע"א 3501/05 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, ע"א 343/68 עיריית בת-ים), ההבחנה בין טובת הנאה לעובד לבין "נוחות המעביד" תקבע על פי מבחן כפול: ראשית, האם טבע התפקיד שממלא העובד מצריך אותו להיזקק להנאה שבה מדובר, כלומר, האם הנאה זו חיונית למילוי תפקידו של העובד?; ושנית, האם ההטבה גורמת לעובד להנאה ניכרת?

 • זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים

ביום 19 באפריל 2018 פרסמה רשות המסים הנחיה חדשה בעניין ימי גיבוש לעובדים.

ככלל, במקרים בהם "טובת המעסיק" גוברת על "טובת העובד", אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות.

בהתאם להנחיה, במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על טובת העובד, ולכן, אין צורך לזקוף שווי לעובדים:

 • צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.
 • ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
 • ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
 • העובדים לא זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה).
 • פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
 • לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
 • הפעילות נערכת בישראל.
 • מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.