מדריך היערכות במסים

6.4.1 היבט המעביד

הוצאות בגין מתנות כאמור, תותרנה בניכוי בידי המעביד בכפוף למגבלת הסכום הנקוב בתקנות, בשנת 2019 – 210 ש"ח לאדם לשנה אם ניתן בישראל, ו-15$ לאדם לשנה אם ניתן מחוץ לישראל. תקנה זו מגבילה התרת ניכוי בגין מתנות שנותן כל נישום במסגרת פעילותו העסקית, בין אם זו מתנה לגורמים חיצוניים, כגון; ספקים ולקוחות, ובין אם זאת מתנה לעובדים.

חבר בני-אדם שנתן מתנה לעובדו בסכום הגבוה מהנקוב בתקנה האמורה, יחויב במקדמה בשל ההוצאה העודפת בשיעור 45% כאשר מדובר בחברה, ובשיעור 90% אם מדובר בחבר בני-אדם שסעיף 3(ז) לפקודה חל עליו.