מדריך היערכות במסים

בקובץ הפרשנות לפקודה של מס הכנסה (החב"ק) נקבע לעניין זה: