מדריך היערכות במסים

6.3.8      הוצאות בגין "שירותי משרד"

ביום 15 בנובמבר 2018, פורסמה עמדת רשות המסים בנוגע להוצאות בגין "שירותי משרד".

בעמדת רשות המסים, דובר כי בעת האחרונה דובר באמצעי התקשורת על האפשרות כי נישומים יסווגו חלק מהתשלום בבתי קפה ובמסעדות כהוצאות בעבור "שירותי משרד".

עמדת רשות המסים היא שהוצאות בעבור "שירותי משרד" יוכרו בניכוי הן במס הכנסה והן במע"מ רק כאשר מדובר במשרד בו מנהל הנישום/עוסק את עיסוקו או משלח ידו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד (כגון "חללי עבודה משותפים").

כמו כן, הובהר כי הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיוצ"ב אינן נכנסות להגדרת "שירותי משרד".