מדריך היערכות במסים

6.3.3 הוצאות אש"ל

ביום 1 בינואר 2011 בוטלה תקנה 2(3), שעסקה בהתרת ניכויין של הוצאות אש"ל. לפיכך, הוצאות אש"ל אינן מותרות בניכוי, למעט האמור בקובץ זה.