מדריך היערכות במסים

 5.31 הוצאות סחיטה

ב-17 ביוני 2014 פורסם פסק דין ע"מ 1538/12 המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ נ' פקיד שומה רחובות ובו הועלתה סוגיית התרתן בניכוי של הוצאות סחיטה אשר חברת המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ (להלן: "המערערת")  שילמה בעבור בעל השליטה בה.

בעל השליטה במערערת נפל קורבן לסחטנות באיומים בשנים 2006 ו-2007 מצד מי שהיה העובד היחיד במערערת ושילם את דמי הסחיטה באמצעות משיכת כספים מחשבון המערערת. בשנים אלו דיווחה המערערת על דמי הסחיטה במסגרת יתרת המשיכות של בעל השליטה, בסך כולל של 500,000 ש"ח.

בשנת 2008 החליט בעל השליטה להגיש תלונה במשטרה וכתוצאה מכך החל הליך פלילי כנגד העובד.

בשנת 2009 הגישה המערערת דוח מתוקן לשנות המס 2006 ו-2007 אשר בו ביקשה להקטין את יתרת המשיכות בסך 500,000 ש"ח ולהכיר בהן כהפסד לצורך מס.

בית המשפט המחוזי קבע כי מטרתה של ההוצאה בגין דמי הסחיטה נועדה להגן על בעל השליטה ומשפחתו ולכן איננה עיסקית אלא אישית. הכספים נמשכו מחשבון המערערת מהסיבה הפשוטה שבחשבונו של בעל השליטה לא היו די כספים על מנת לשלם את דמי הסחיטה.

בשנים בהם נסחט בעל השליטה גדלו הכנסותיה של המערערת בשיעור ניכר, משמע לסחיטה לא הייתה השפעה של רווחי החברה. בנוסף, המערערת לא סיפקה מסמכים המעידים על ביצוע ההוצאות והיקפן ובכך לא עמדה בנטל ההוכחה כפי שנדרש ממנה. על כן, בית המשפט קבע כי הוצאות הסחיטה ששילמה המערערת עבור בעל השליטה בה לא היו הכרחיות לייצור הכנסה ולכן לא הותרו בניכוי.