מדריך היערכות במסים

5.30  הוצאות עבור השגחת ילדים

בעקבות פס"ד ורד פרי נ' פקיד שומה גוש דן (ע"א 4243/08) תוקן סעיף 32(1) לפקודה, ונקבע כי בעת בירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו (לעניין זה ראה פרק 6 למדריך המס).