מדריך היערכות במסים

 

4.5  הטבות לעובדים

4.5.1 מתנות לעובדים והשתתפות בפעילות ועד עובדים

בקובץ הפרשנות לפקודה (החב"ק) נקבע לעניין זה:

(1)  מתנה לעובד

מתנה בסכום סביר שקיבל עובד ממעבידו לא תיחשב כהכנסת עבודה, אם ניתנה לרגל אירוע אישי כגון נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו'. כאמת מידה מנחה לסכום סביר, יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 (בשנת 2016 – 210 ש"ח).

(2)  השתתפות המעביד בפעילות ועד עובדים

כאשר השתתפות המעביד נקבעת בגין כל עובד באופן ספציפי, כגון: שי לחגים, טיולים או מסיבות, מהווה סכום ההשתתפות הכנסת עבודה החייבת במס בידי כל עובד