מדריך היערכות במסים

 

4.3.4 "מועד החיוב"

4.3.4.1 משיכת כספים מהחברה – בתום שנת המס שלאחר שנת המס בה נמשכו.

4.3.4.2 העמדת נכס לשימוש – בתום שנת המס בה הועמד לשימוש ובתום שנת מס שלאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס.