מדריך היערכות במסים

 

3.7.2  פס"ד מורביה אלי (עמ"ה 552/04) – חיוב מענק פרישה של מנהל בעל שליטה שהמשיך לנהל את החברה באמצעות חברה חדשה שהקים

המערער ואחיו הינם בעלי המניות והמנהלים בחברה מאז הקמתה. לאחר מספר שנים החליטו השניים להעביר את ניהול החברה לחברה חדשה, ועל כן הם "פוטרו" על ידי החברה. המערער ואחיו המשיכו לנהל את החברה באמצעות החברה החדשה. לאחר שמונה חודשים חזר המערער לנהל את החברה כשכיר שלה. פקיד השומה סרב לפטור ממס את מענק הפרישה שקיבל המערער מאת החברה כיוון שלטענתו מאחר שהמערער המשיך בניהול החברה בפועל, הרי שמדובר בפעולה מלאכותית, שנועדה להסוות את תשלום שכרו של המערער מהחברה. בית המשפט המחוזי פסק כי לא היה טעם מסחרי כלשהו במהלך "הפיטורים", למעט ניסיון מלאכותי לזכות בפטור ממס על מענק הפרישה. החברה החדשה מעולם לא הייתה "חברת החזקות" או "חברת ניהול". היא מעולם לא עסקה בפעילות כלשהי, למעט אותם "שירותי ניהול" שנתנה כביכול לחברה. החברה החדשה הייתה חסרת כל תוכן מסחרי או כלכלי, היא לא עסקה בעבודות ניהול כלשהן, לא פעלה כחברת החזקות והייתה כלי ריק ונטול תוכן כלשהו. ניהול החברה בפועל המשיך להתבצע על ידי המערער, ללא כל שינוי, והמסווה של "שירותי ניהול" כביכול באמצעות החברה החדשה היה חסר תוכן של ממש. מסקנה זו מתחזקת נוכח העובדה שבתום שמונה חודשים מ"הפיטורין" שב המערער לעבוד בניהול החברה.