מדריך היערכות במסים

 

3.25  תוכנית חיסכון לכל ילד דרך המוסד לביטוח לאומי (להלן – "התוכנית חיסכון לכל ילד")

החל מחודש ינואר 2017 נפתחה תכנית חיסכון אישית לכל ילד, הזכאי לקצבת ילדים.

במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד מפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים. מנגד ההורים, רשאים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

תכנית החיסכון לכל ילד תנוהל בקופת גמל או בבנק, לפי ההורים.

עיקרי תכנית חיסכון לכל ילד:

  • תכנית החיסכון לכל ילד נפתחה בינואר 2017,  ויופקדו בה תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015  עד דצמבר 2016, במועדים שונים.
  • כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
  • ג. אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה.
  • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
  • בכל שנה יישלח להורים הגוף המנהל את החיסכון דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.