מדריך היערכות במסים

26.13 החלטת מיסוי 0253/18: החבות במס בשל תקבולים שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה – החלטת מיסוי בהסכם – עוסק העוסק בגידולים של פירות וירקות מקבל תמיכה מהמדינה. עמדת מע"מ כי שיעור המע"מ שיחול על התמיכות הוא כשיעור המע"מ החל על עסקאותיו של ה"עוסק". הואיל ועסקאותיו זכאיות למע"מ אפס (מכירת פירות וירקות) הרי שאף התמיכה זכאית למע"מ אפס.