מדריך היערכות במסים

25.2 – תכנוני המס של החברות הרב-לאומיות

להלן תרשים הממחיש את אופן זליגת הרווחים שיכול להיווצר בהעברת נכסים בקרב קבוצות רב לאומיות, כאשר חברת הבת הינה ישראלית:

12

כמתואר לעיל, במצב שלאחר השינוי המבני מס הכנסה מקבל מס על רווח של 100 בכל שנה בתוספת סכום חד פעמי על מכירת הנכס הבלתי מוחשי. זאת לעומת רווח של 300 בכל שנה אלמלא היה מתבצע השינוי מבני. השטח הירוק לעיל מראה את זליגת הרווחים מישראל החוצה שנגרם כתוצאה מהשינוי המבני.