מדריך היערכות במסים

25.1 מבוא

בשלהי 2015 פרסם ארגון ה- OECD בשיתוף ה- G20 את הדו"ח הסופי (הכולל 15 פעולות) בעניין מאבק בתכנוני מס אגרסיביים הנעשים בחברות רב-לאומיות (MNEs) בעידן הכלכלה הדיגיטלית (רפורמת ה- .(BEPS

פעולות 8-10 בתוכנית, אשר מטרתן מתן הנחיות  ליישום של "אורך הזרוע" (בחינת שווי שוק לעסקאות בין צדדים קשורים) מפורטות, בין היתר, הנחיות חדשות בנוגע להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים כחלק משינויים מבניים (העברה של פונקציות, נכסים וסיכונים ) ב- MNEs.

הרפורמה כוללת מתן הגדרה רחבה לזיהוי הנכסים השונים, מתן כלים כלכליים לבחינת שווי הנכסים שהועברו ומתן אפשרות להשתמש בכלים מיוחדים לצורך אמידת שווי נכסים מסוג HTVI (Hard To Value Intangibles).