מדריך היערכות במסים

24.2.8 עיקולים

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר כי הקריטריונים לביטול עיקול הם:

  1. תשלום כל החוב במזומן ו/או ביצוע הסדר תשלומים.
  2. איפוס כל החוב מכל סיבה שהיא.
  3. התנאי לביטול עיקולי רכב ונדל"ן הוא תשלום כל החוב במזומן, כולל מקדמות שוטפות ודוחות שוטפים.

ביטולי עיקולים נשלחים בהתאם לקריטריונים המקובלים – על ידי מערכת האכיפה האוטומטית או על ידי הפקיד בסניף, גם לצד השלישי וגם למבוטח או למעסיק.