מדריך היערכות במסים

24.1.1 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

 

 

2018

 

2019

 

ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

ש"ח לחודש

ש"ח

לחודש

ש"ח

לחודש

ש"ח

לחודש

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

73,422

41,850

42,435

43,240

43,240

43,240

 

43,240

 

43,370

 

43,890

הכנסה מרבית לעניין שיעור מופחת (2)

4,984

5,171

5,297

5,453

5,556

5,678

 

5,804

 

5,944

 

6,164

השכר הממוצע במשק, לעניין תשלום דמי ביטוח

8,307

8,619

8,828

9,089

9,260

9,464

 

 

9,673

 

 

9,906

 

 

10,273

 

(2)   שיעור מופחת – עד הכנסה בשיעור 60% משכר ממוצע במשק

גיל פרישה

גיל פרישה לגברים הוא 67 וגיל הזכאות הוא 70.

טבלת גיל פרישה לנשים לפי מועד לידתן (בשלב זה הגיל נשאר 62 עד לשינוי החוק)

חודש ושנת לידה

גיל פרישה

מתאריך

עד תאריך

שנים

חודשים

6/44

60

7/44

8/44

60

4

9/44

4/45

60

8

5/45

12/45

61

1/46

8/46

61

4

9/46

4/47

61

8

5/47

ואילך

62

גיל זכאות לנשים, לפי תאריך לידתן

חודש ושנת לידה

גיל זכאות

מתאריך

עד תאריך

שנים

חודשים

6/39

65

7/39

8/39

65

4

9/39

4/40

65

8

5/40

12/40

66

1/41

8/41

66

4

9/41

4/42

66

8

5/42

12/44

67

1/45

8/45

67

4

9/45

4/46

67

8

5/46

12/46

68

1/47

8/47

68

4

9/47

4/48

68

8

5/48

12/48

69

1/49

8/49

69

4

9/49

4/50

69

8

5/50

ואילך

70