מדריך היערכות במסים

24.1 שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשנים 2009 עד 2018

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח"), למבוטחים בגיל 18 עד גיל פרישה, שאינם בעלי שליטה, בשיעורים הרגילים (טור 1 בטופס 102) החל מינואר 2009

 

הכנסות שאינן מעבודה

עובד עצמאי

עד 12/2016

עובד עצמאי

שכיר (חלק העובד)

חלק המעסיק

פנסיה מוקדמת

החל מ-1/2017

1-7/09

8/09-3/11

4/11-12/12

2013

2014

2015

2016

2018-

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

שיעור מופחת

9.61

9.82

5.97

 

3.50

3.45

3.85

3.45

3.45

3.45

3.45

3.45

3.49

שיעור מלא

12.00

16.23

17.83

12.00

5.43

5.43

5.90

6.50

6.75

7.25

7.50

11.79

(1)  שיעור מופחת – עד הכנסה בשיעור 60% משכר ממוצע במשק

(2)  שיעור מלא – עד הכנסה מרבית

 

שיעורי דמי ביטוח באחוזים לבעלי שליטה

להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח בעבור בעלי שליטה בחברת מעטים, המדווחים כשכירים בחברה שבבעלותם (מבוטחים בגיל 18 עד גיל פרישה בשיעורים הרגילים):

 

שכיר (חלק עובד)

חלק המעסיק

סה"כ

1-7/09

8/09-3/11

4/11-12/12

2013

2014

2015

2016

2017

1-7/09

8/09-3/11

4/11-12/12

2013

2014

2015

2016

2018-

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

מופחת

3.49

3.41

3.81

3.41

3.41

3.41

3.41

3.41

6.90

7.30

6.90

6.90

6.90

6.90

6.90

מלא

11.79

5.37

5.37

5.80

6.36

6.59

7.05

7.28

17.16

17.16

17.59

18.15

18.38

18.84

19.07