מדריך היערכות במסים

23.2.1    OECD BEPS:

ארגון ה-OECD  מקדם, באופן פעיל ותדיר, את תוכנית ה-Base Profit Shifting Project או בקיצור ה-BEPS, וזאת בעידוד של ארגון 20 המדינות המפותחות (G20) כדי להתמודד עם תכנוני מס בינלאומיים אגרסיביים וניסיונות התחמקות ו/או הפחתה בלתי נאותה של תשלומי המסים של חברות גלובליות המעבירות את רווחיהן לטריטוריות עם משטרי מס מטיבים, ובמקרים רבים למקלטי מס בהם מוטל מס בשיעורים נמוכים למדי או שלא מוטל מס כלל. 

מטרתו העיקרית של פרויקט ה-OECD BEPS היא להבטיח שרווח המופק על ידי חברות ימוסה בטריטוריה הראויה, תוך מניעת הסטת רווחים בין טריטוריות וכן על מנת למנוע את קיומה של תופעת הניצול לרעה הטבות מס המצויות באמנות.

תוכנית הפעולה של- BEPS כוללת 15 המלצות אופרטיביות (Actions) המחולקות ל-3 קטגוריות: עקביות, תוכן ושקיפות. התכנית