מדריך היערכות במסים

22.4.2    אירועי המס הפוטנציאליים בחיי הנאמנות

ישנם מספר "אירועי מס" פוטנציאליים בחיי הנאמנות הדורשים התייחסות, כמפורט להלן:

  1. מועד ההקניה לנאמנות;
  2. מועד צמיחת הרווחים;
  3. מועד חלוקת הרווחים ו/או הנכסים;
  4. פירוק ו/או סיום חיי הנאמנות.