מדריך היערכות במסים

20.6 פסק דין מועצה איזורית מעלה יוסף ובית ספר איזורי מעלה יוסף (ע"מ 68374/09/16 , ע"מ 40026/12/16  נ' פקיד שומה חיפה)

 

ביום 10 באוקטובר 2019, ניתן בבית המשפט המחוזי פסק בחיפה פסק דין אשר דחה את הערעורים המאוחדים של מועצה איזורית מעלה יוסף ובית הספר האיזורי מעלה יוסף (להלן:"המערערים"), בעניין מחלוקת בנושא תשלום מס שכר.

 

המערערים שניהם מלכ"רים אשר העסיקו מאות עובדים אשר לא שילמו מס שכר על חלק מרכיבי המשכורת בטענה כי רכיבים אלה אינם חייבים במס שכר.

לטענת המערערים, רכיבי שכר בגין תשלום דמי חבר חאגודות מקצועיות, תשלומים להשתלמויות, ביגוד לעובדים, הפרשות לועד עובדים, תשלומים מפני אובדן כושר עבודה, תשלומים עקב פרישה וכן הפרשות סוציאליות מעבר לתקרה הקבועה בחוק, אינם חייבים במס שכר. כחלק מהנימוקים נטען על ידי המערערים כי חלק מהרכיבים אשר פורטו לעיל, ניתנו לעובד לביצוע עבודתו על פי דרישת מעביד ולכן מוחרגים מהגדרת שכר וחלק מהרכיבים שולמו על ידי המערערים כ"צינור" עבור צד ג'.

 

בית המשפט דחה את טענת המערערים וקבע בין היתר כי רכיבים אלה מוגדרים כשכר לעניין מס שכר, וכי המערערים לאורך כל ההתנהלות המשפטית, לא הציגו ראיות ואסמכתאות לגבי חלק מהרכיבים כי שימשו לטובת המעביד ולא מדובר בטובת הנאה לעובד.