מדריך היערכות במסים

20.24 החלטת מע"מ בנוגע לשאלת האפליה בהתמודדות במכרזים בין מלכרים לעוסקים.

ביום 11 לינואר 2018 פורסמה החלטה של מע"מ לגביי הגשת מכרזים (אליהם ניגשים גם עמותות וגם עוסקים) הנותנים שירותים למשרדי ממשלה.

מכיוון שבשל השוני בשיעור המס החלים על עוסקים ומלכרים, ניתן לחשוב כי ישנה העדפה למלכרים בעת הגשת מכרזים.

על פי סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב נאמר-"המדינה, כל תאגיד ממשלתי מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

לפיכך לפי החוק הנ"ל ניתן לומר כי הזכות להגיש מכרזים מותר גם על ידי העוסקים וגם על ידי המלכרים בהתאם לתנאי סף כגון מחזור כספי ניסיון תחום וכו'.

מהחלטת רשות המיסים עולה כי מלכ"ר אינו מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים, באותו התחום ולכן אין הפליה לטובת מלכ"ר בעת הגשת מכרז.

בנוסף, החלטת שיעורי מס שונים בין מלכ"ר לעוסק יכולים להשפיע על גובה הצעת המחיר של מתחרי המכרז ולכן, במידה ויתפרסם מכרז על ידי המדינה, ובין מגישי ההצבעה יהיו גם מלכר"ים, ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר היא לצורך השגת רווחים, רשות המיסים תפעל לשינוי סיווג של המלכ"ר לעוסק בשל הפעילות האמורה.