מדריך היערכות במסים

20.11   הארכת באופן יזום את תוקף האישורים לעניין סעיף 46 לפקודה

רשות המיסים הודיעה ביום 21 במאי 2015 על מהלך חדשני שיטיב עם העמותות וחברות לתועלת הציבור במגזר השלישי, במסגרתו תאריך רשות המיסים, באופן יזום וממוכן, את האישורים למוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודה שתוקפם אמור היה לפוג במהלך שנת 2015 וזאת מבלי שהן יידרשו לבקש את הארכת תוקף האישור.

בתחילת יוני 2018 חידשה רשות המיסים באופן יזום ומרוכז את האישורים לחלק ממוסדות הציבור שאישורם עתיד לפוג בסוף שנת 2018.

בתום המהלך, נשלחו מכתבים למוסדות בדבר חידוש האישור לסעיף 46 לפקודה או אי חידוש אישור כאמור.

לגבי מוסדות ציבור, שרשות המיסים חדשה את אישורם באופן אוטומטי, יכולים לפנות בבקשה לחידוש האישור, שתבדק בהתאם לנוהל הקיים.