מדריך היערכות במסים

20.1 קווים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי והחלת סעיף 46 לפקודה

(ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם חוזר מס הכנסה מס' 9/2015 (להלן- "חוזר מס' 9/2015"),  חוזר זה מחליף את חוזר מס הכנסה מספר 2/2001[1] (להלן – "חוזר מס' 2/2001") ואת חוזר מס הכנסה מספר 8/2015 (להלן – "חוזר מס' 8/2015")

[1] להרחבה בנושא חוזר מס' 2/2001 – משפטית מקצועית מיום 7 בפברואר 2001 ראה מדריך המס לשנת 2014