מדריך היערכות במסים

2.7  פטור ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש

סעיף 9(25) לפקודה נועד להקל על קשיש, העוזב את מקום מגוריו ועובר להתגורר בבית אבות

הסעיף קובע, כי הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירת המגורים, שבה גר קשיש לפני שעבר לבית אבות, פטורה ממס. הפטור כאמור הוא לגבי דמי השכירות השנתיים – עד למחצית סכום התשלום השנתי, שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס בבית האבות.

הפטור ניתן רק לקשיש שעובר לגור "בבית אבות" כהגדרתו בסעיף כמפורט להלן:

 

 ""בית אבות" – מקום מגורים קבוע לשלושים יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רשיון על פי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965".

יוצא אפוא, קשיש שעבר לגור בבית מלון, שאינו עונה למבחנים של בית אבות, או שעבר לגור בדירה אחרת, לא יהא זכאי לפטור זה.