מדריך היערכות במסים

 

2.3.1  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון-    ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

בערר שהוגש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 16 לאפריל 2018, נקבע ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה כי ניתן לסתור את החזקה בסעיף 49 ב בחוק מיסוי מקרקעין להגדרת "מוכר אחד", לעניין פטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה, בהתקיים הפרדה רכושית מוחלטת בין המוכר לבת זוגו. ע"פ הערר שהתקבל, חובת ההוכחה להפרדה המוחלטת של הרכוש חלה על בני הזוג, בהתקיים הוכחה שכזאת ניתן לסתור את החזקה להגדרת מוכר אחד בסעיף 49 ב לחוק מיסוי מקרקעין כאמור, ולראות את דירת המגורים הנמכרת של בן הזוג כדירה מזכה כמשמעותה בסעיף, ומשכך לקבל פטור ממס שבח במכירתה.