מדריך היערכות במסים

2.25 דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014

במסגרת מדיניות רשות המסים, במטרה להקטנת הנטל הבירוקרטי ולפישוט הדיווח ובמטרה להקל על עסקים קטנים*, פרסמה רשות המיסים ביום 8/6/2014, הוראת ביצוע בנושא הגשת דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים.

*עסק קטן מוגדר כיחיד שהכנסתו מיגיעה אישית בלבד אינו עולה על מחזור של 60,000 ש"ח (נכון לשנת 2013), (הכנסה שנתית של 60,000 ש"ח, מיגיעה אישית אינה מגיעה לכדי חבות מס).

הגשת הדוח המקוצר (טופס 137) הינו דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות מועדי הגשה, הליכי שומה, התיישנות, קנסות וכדו'.

בהוראת הביצוע מפורט כל מי שרשאי להגיש את הדוח ומי שלא, מעמד הדוח והתיישנות, וכן הנחיות נוספות.

את הוראת הביצוע במלואה ניתן לראות באתר רשות המיסים הוראות ביצוע -דוח שנתי מקוצר טופס 137.