מדריך היערכות במסים

2.21.3  זכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת

סעיף 45 לפקודה מאפשר קבלת 2 נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שהיו לו או לבת זוגו ילד נטול יכולת בשנת המס.

ביום 30 בדצמבר 2012, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס' 10/2012 בגין זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה, מטרת החוזר היא להבהיר את התנאים הקבועים בסעיף ואת ההנחיות לפעולה בנושא.

ביום 19 בנובמבר 2017, פרסמה רשות המסים חוזר המקל על קבלת נקודות הזיכוי עבור ילד נטול יכולת, החוזר פורסם בעקבות תיקון לתקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל קרוב במוסד), התשנ"ו 1996. לאחר התיקון, יוכלו הורים שמקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי, לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק בצירוף האישור על קבלת הגמלה ללא צורך בקבלת תיאום מס ממשרד פקיד השומה.