מדריך היערכות במסים

 

2.17 הטבות במס בגין עבודה במשמרות

על פי סעיף 10 לפקודה, מי שעובד במפעל תעשייתי שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה, תשכ"ט- 1969, במשמרת שניה ושלישית כפי שהגדיר שר האוצר בתקנות, זכאי להטבה ממס על פי הסכומים בסעיף,

"משמרת שניה": מכסת העבודה היומית המלאה שאיננה פחותה משבע שעות רצופות, אשר שעת התחלתה בסיום משמרת ראשונה אך לא לפני שעה 14:00.

"משמרת שלישית": מכסת עבודה היומית המלאה שאיננה פחותה משש שעות רצופות ואשר שעת התחלתה בסיום משמרת שניה.

על פי סעיף 10 ועל פי התקנות מכח הסעיף, יינתן זיכוי מהמס בשיעור של 15 אחוזים מהכנסת עבודה, ההטבה במס תינתן רק לעובדי הייצור במשמרת השניה והשלישית, וכן לעובדי מנהלה והשירותים שבעל המפעל הוכיח שעבודתם במשמרות הנ"ל חיוניים להפעלת קווי הייצור שבמפעל. כמו כן נקבע כי עובדים שסך הכנסתם מאת המעביד במפעל כאמור עולה על 128,760 ש"ח לשנה לא יהיו זכאים להטבה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה, וכן סכום הזיכוי לא יעלה על 11,280 ש"ח בשנה ( הסכומים נכונים לשנת 2019 ).