מדריך היערכות במסים

 

2.15.3  קיזוז הפסדים בין בני זוג בחישוב נפרד (עמ"ה 9025/06 חנה בן אליהו נ' פ"ש י-ם 1)

פסק דין זה משנת 2008 דן בערעור שהגישה אישה אשר לה הכנסות כשכירה ובעלת עסק עצמאי אשר צבר הפסדים, לקזז תחילה את הפסדיה כנגד הכנסתה ממשכורת ואת יתרת ההפסדים אשר נוצרו ביקשה לקזז כנגד הכנסותיו של בעלה ממשכורת. אחת הטענות שנטענו על ידי בני הזוג היא שהחישוב הנפרד שסעיף 66 לפקודה מתייחס אליו הינו דוח למס ולא להכנסות בני הזוג.

בית המשפט קבע כי סעיף 28 לפקודה קובע כי הפסד של יחיד ניתן לקזז כנגד הכנסתו החייבת ולא כנגד הכנסת יחיד אחר כלשהו. עוד הוסיף בית המשפט כי בעבר התייחסו אל התא המשפחתי כאל יחידה מיסויית אחת, בה הכנסות האישה נבלעות בהכנסות הבעל, אולם במהלך השנים התחזקה בפסיקה ובחקיקה הגישה לפיה ראוי להתייחס לבני הזוג באופן נפרד ושוויוני.

עוד קבע בית המשפט כי הטענה לפיה החישוב הנפרד לפי סעיף 66 לפקודה מתייחס למס ולא להכנסות בני הזוג אינה נכונה מכיוון שבהמשך הסעיף יש התייחסות מפורשת להכנסה.

הערעור נדחה.