מדריך היערכות במסים

2.14     בקשה להחזר מס

             (מתוך פירסומי נציבות מס הכנסה)

עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

את הבקשה יש להגיש באמצעות דוח מקוצר (טופס 0135) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הבאים:

(1)         טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג), ובמקרה של פרישה – טופס 161 (החל מחודש 10/2006 בצרוף טופס 161א');

(2)         אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים מצד העובד עצמו;

(3)         אישורים אחרים המקנים הקלה במס;

(4)         אישורים על ניכוי במקור מריבית ורווח הון מניירות ערך (טפסים 867, 867א');

בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.